Може ли метформин да предпази от хепатоцелуларен карцином?

При пациенти с диабет и ноналкохолна чернодробна стеатозна болест (НАСБ) монотерапията с метформин и строгият гликемичен контрол са свързани с по-нисък риск. Прегледайте материала...

Прицелни стойности на гликемията при по-възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2)

Очевидно, клиницистите не са променили начина си на практикуване, за да го приспособят към не толкова строги прицелни стойности на гликирания хемоглобин. Прегледайте материала...

Трябва ли пациентите с новооткрит диабет да получават SGLT-2 инхибитори преди метформин?

Въпреки че тези, които са започнали да приемат инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер-2, са имали по-малко хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност, започването на тези медикаменти преди метформин не е показано. Прегледайте материала...

Отклоненията в образното изследване на белия дроб могат да персистират и след дехоспитализация по повод COVID-19 при някои пациенти

Но не бе открита корелация между персистиращи симптоми и персистиращи находки в образната диагностика. Прегледайте материала...

Интензивно понижаване на артериалното налягане при възрастни хора с хипертония: Анализ на необходимото време до ползата

Сто пациенти ще се нуждаят от лечение в продължение на 3 години, за да бъде предотвратено едно голямо неблагоприятно сърдечно-съдово събитие. Прегледайте материала...