Колко достоверни са домашните антигенни тестове за Omicron?

Неконтролираното тестване с бърз антигенен тест (БАТ) за SARS-CoV-2 в три търговски форми имаше 70% до 81% чувствителност през периода на появяване на Omicron и превръщането му в доминиращ в Холандия. Прегледайте материала...

Може ли метформин да предпази от хепатоцелуларен карцином?

При пациенти с диабет и ноналкохолна чернодробна стеатозна болест (НАСБ) монотерапията с метформин и строгият гликемичен контрол са свързани с по-нисък риск. Прегледайте материала...

Прицелни стойности на гликемията при по-възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2)

Очевидно, клиницистите не са променили начина си на практикуване, за да го приспособят към не толкова строги прицелни стойности на гликирания хемоглобин. Прегледайте материала...