Свързани ли са расата и етническата принадлежност с новооткрита деменция?

Голям ретроспективен анализ показа различия в новодиагностицираната деменция сред пет расови и етнически групи хора в напреднала възраст между американски ветерани. Прегледайте материала...

USPSTF потвърждава своята препоръка срещу скрининг за хронична обструктивна белодробна болест

Работната група за превантивни услуги на САЩ не откри нови доказателства и продължава да се фокусира върху намаляването на вредата от употребата на тютюн. Прегледайте материала...

Предписване на антибиотици за COVID-19 по време на амбулаторни прегледи на бенефициентите на Medicare

В своето проучване сред пациенти на Medicare ≥ 65 г. авторите анализират антибиотичните предписания при пациенти с COVID-19, за да открият възможности за подобряване на съществуващите практики Прегледайте материала...

CDC продължава да препоръчва ваксиниране срещу COVID-19

В проспективно проучване са проследени 1440 пациенти приети в болница заради COVID-19, които са били на апаратно дишане или са починали в рамките на 28 дни от приема. Прегледайте материала...

Редовната употреба на ацетаминофен може да повиши кръвното налягане при пациенти с хипертония

Кръвното налягане се повишило значително при пациенти с предшестваща хипертония след 2 седмици ежедневна употреба на ацетаминофен. Прегледайте материала...