Профилактика на венозен трамбемболизъм (ВТЕ) при дехоспитализирани пациенти с COVID-19

Ниска доза ривароксабан след изписване предотвратява някои случаи на венозен тромбоемболизъм на първия месец при пациенти с висок риск. Прегледайте материала...

Ваксинация срещу SARS-CoV-2 и риск от миокардит или миоперикардит: популационно-базирани данни

Повишените рискове за тези състояния са свързвани с получаването на ваксините Moderna иРНК-1273 при мъже и жени и Pfizer-BioNTech BNT162b2 само при жени. Прегледайте материала...

Ефект на SARS-CoV-2 иРНК ваксините върху различни аспекти на имунитета

Силен, предизвикан от иРНК ваксините, специфичен за SARS-CoV-2 отговор на В и Т клетките на имунната памет е наличен след намаляване на първоначалните нива на антителата. Прегледайте материала...

Трансмисионен риск при заразени със SARS-CoV-2, напълно ваксинирани лица: "Real-world" данни

Тези, които развиват COVID-19, въпреки че са напълно ваксинирани, са значително по-малко инфекциозни за контактните лица, които пък от своя страна са защитени от инфекция, ако са ваксинирани. Прегледайте материала...