Трябва ли пациентите с новооткрит диабет да получават SGLT-2 инхибитори преди метформин?

Въпреки че тези, които са започнали да приемат инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер-2, са имали по-малко хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност, започването на тези медикаменти преди метформин не е показано. Прегледайте материала...

Отклоненията в образното изследване на белия дроб могат да персистират и след дехоспитализация по повод COVID-19 при някои пациенти

Но не бе открита корелация между персистиращи симптоми и персистиращи находки в образната диагностика. Прегледайте материала...

Интензивно понижаване на артериалното налягане при възрастни хора с хипертония: Анализ на необходимото време до ползата

Сто пациенти ще се нуждаят от лечение в продължение на 3 години, за да бъде предотвратено едно голямо неблагоприятно сърдечно-съдово събитие. Прегледайте материала...

Свързани ли са расата и етническата принадлежност с новооткрита деменция?

Голям ретроспективен анализ показа различия в новодиагностицираната деменция сред пет расови и етнически групи хора в напреднала възраст между американски ветерани. Прегледайте материала...

USPSTF потвърждава своята препоръка срещу скрининг за хронична обструктивна белодробна болест

Работната група за превантивни услуги на САЩ не откри нови доказателства и продължава да се фокусира върху намаляването на вредата от употребата на тютюн. Прегледайте материала...