Разпространение и трайност на антителата срещу SARS-CoV-2 сред неваксинирани възрастни в САЩ според анамнезата за COVID-19

Нива на анти-RBD на spike-протеина ≥250 U/mL, ≥500 U/mL, ≥1000 U/mL са установени до 20 месеца след положителен резултат от тест за COVID-19, което надхвърля съобщаваната преди продължителност от до 6 месеца. Прегледайте материала...

Химиотерапията след чернодробна резекция в случай на колоректален карцином не допринася за удължаване на преживяемостта

В сравнение с приложена като самостоятелно лечение чернодробна резекция, адювантната химиотерапия не подобрява общата петгодишна преживяемост. Прегледайте материала...

Деца, хоспитализирани с COVID-19: Клинични характеристики и резултати

Много от тях са имали подлежащи медицински състояния, някои имали коинфекция с други вируси, а при близо една трета се е наложило лечение в интензивно отделение. Прегледайте материала...