Трансмисионен риск при заразени със SARS-CoV-2, напълно ваксинирани лица: "Real-world" данни

Тези, които развиват COVID-19, въпреки че са напълно ваксинирани, са значително по-малко инфекциозни за контактните лица, които пък от своя страна са защитени от инфекция, ако са ваксинирани. Прегледайте материала...

Данни от метаанализ сочат, че понижаване на артериалното налягане намалява риска от нововъзникнал диабет

АСЕ-инхибиторите и Ангиотензин рецепторните блокери (АРБ) намаляват значително риска от диабет, докато бетаблокерите и диуретиците го увеличават. Прегледайте материала...