Информационна брошура относно симптоми на митохондриалните заболявания

Диагностиката на първични митохондриални заболявания може да бъде предизвикателство поради разнообразната симптоматика и подгрупи. Те са прочути със способността си да се маскират... Прегледайте материала...

Поведение при простатен карцином

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при простатен карцином, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...