Профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Препоръки на Австрийското дружество по гастроентерология и хепатология за профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия Прегледайте материала...

Наръчник за лечение в специализираните отделения за COVID-19 и Клинична скала за оценка на недееспособността

Настоящото ръководство за поведение е предвидено за употреба в междудисциплинарни отделения за лечение на пациенти с COVID-19, в които се приемат пациенти от всички специалности Прегледайте материала...

Препоръки за интензивно медицинско лечение на пациенти със SARS-CoV-2

Настоящите препоръки за прогнозиране на изхода, прием в интензивно отделение, диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 са изготвени въз основа на Препоръките за интензивно медицинско лечение на пациенти със SARS-CoV-2 и Препоръките за лечение в интензивни медицински отделения на пациенти с коронавирусна инфекция на Австрийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивна медицина. Прегледайте материала...

Наръчник за стационарно лечение на пациенти с COVID-19

Колеги, настоящият наръчник се използва за стационарното лечение на пациенти с COVID-19 в Болница Пирн-Айзенвурцен Щайер, Австрия и се публикува с разрешение на авторите. Предоставен е на български език от д-р Илиян Илиев, член на редакционния борд на ЕАПМО. Целта на наръчника е да се ползва от лекари от различни специалности, които работят в COVID отделенията. Предлагаме го на вашето внимание като споделен опит на колеги в Австрия. Прегледайте материала...

Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 - второ издание

От издаването на "интерактивния справочник за диагностика и лечение на COVID- 19", изминаха няколко месеца. За изтеклия период от време, се натрупа нова информация, което наложи допълването му както със "суха материя", така и с интерактивни "хиперлинкове". С цел подобряване на практическото му използване, голяма част от фигурите бяха преработени и бяха добавени нови такива. Прегледайте материала...

Препоръки за диагностика и лечение на тромбозни състояния, възникнали след ваксинация срещу COVID-19

Вирусно/Ваксинно Индуцирана Протромбична Имунна Тромбоцитопения (ВИПИТ) - Препоръки от Клиника по хематология и хемостазеология и клиничен институт по лабораторна медицина, Медицински университет Виена Прегледайте материала...