Поведение при простатен карцином

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при простатен карцином, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...

Поведение при панкреасен дуктален аденокарционом

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при ПДАК, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...

Поведение при стомашен карционом

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при стомашен карционом, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...