Поведение при панкреасен дуктален аденокарционом

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при ПДАК, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...

Поведение при стомашен карционом

Цел на ръководството е да представи съвременно системно разработено становище за подпомагане на здравните практики при стомашен карционом, адаптирана за специфичните клинични обстоятелства в България. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при предиабет

Настоящото Ръководство не заменя клиничната оценка на лекаря; няма императивен характер и очертава различни подходи за посрещане на епидемията "предиабет" у нас в контекста на масовото затлъстяване и обездвижване в нашето съвремие. Прегледайте материала...

Отстраняване на чужди тела от горните отдели на стомашно-чревния тракт при възрастни пациенти

Настоящото ръководство представя официалното становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) по отношение отстраняването на чужди тела, попаднали в горните отдели на стомашно-чревния тракт, при възрастни пациенти. Прегледайте материала...

Алгоритъм за поведение при съмнение за остро кървене от варици на хранопровода

Вариците на хранопровода (лат. varices oesophagi) представляват разширени субмукозни венозни съдове, които в различна степен пролабират в лумена на хранопровода. Прегледайте материала...

Профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Препоръки на Австрийското дружество по гастроентерология и хепатология за профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия Прегледайте материала...

Наръчник за лечение в специализираните отделения за COVID-19 и Клинична скала за оценка на недееспособността

Настоящото ръководство за поведение е предвидено за употреба в междудисциплинарни отделения за лечение на пациенти с COVID-19, в които се приемат пациенти от всички специалности Прегледайте материала...