Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при предиабет

Настоящото Ръководство не заменя клиничната оценка на лекаря; няма императивен характер и очертава различни подходи за посрещане на епидемията "предиабет" у нас в контекста на масовото затлъстяване и обездвижване в нашето съвремие. Прегледайте материала...

Отстраняване на чужди тела от горните отдели на стомашно-чревния тракт при възрастни пациенти

Настоящото ръководство представя официалното становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) по отношение отстраняването на чужди тела, попаднали в горните отдели на стомашно-чревния тракт, при възрастни пациенти. Прегледайте материала...

Алгоритъм за поведение при съмнение за остро кървене от варици на хранопровода

Вариците на хранопровода (лат. varices oesophagi) представляват разширени субмукозни венозни съдове, които в различна степен пролабират в лумена на хранопровода. Прегледайте материала...

Профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Препоръки на Австрийското дружество по гастроентерология и хепатология за профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия Прегледайте материала...

Наръчник за лечение в специализираните отделения за COVID-19 и Клинична скала за оценка на недееспособността

Настоящото ръководство за поведение е предвидено за употреба в междудисциплинарни отделения за лечение на пациенти с COVID-19, в които се приемат пациенти от всички специалности Прегледайте материала...

Препоръки за интензивно медицинско лечение на пациенти със SARS-CoV-2

Настоящите препоръки за прогнозиране на изхода, прием в интензивно отделение, диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 са изготвени въз основа на Препоръките за интензивно медицинско лечение на пациенти със SARS-CoV-2 и Препоръките за лечение в интензивни медицински отделения на пациенти с коронавирусна инфекция на Австрийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивна медицина. Прегледайте материала...

Наръчник за стационарно лечение на пациенти с COVID-19

Колеги, настоящият наръчник се използва за стационарното лечение на пациенти с COVID-19 в Болница Пирн-Айзенвурцен Щайер, Австрия и се публикува с разрешение на авторите. Предоставен е на български език от д-р Илиян Илиев, член на редакционния борд на ЕАПМО. Целта на наръчника е да се ползва от лекари от различни специалности, които работят в COVID отделенията. Предлагаме го на вашето внимание като споделен опит на колеги в Австрия. Прегледайте материала...