Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 - второ издание

От издаването на "интерактивния справочник за диагностика и лечение на COVID- 19", изминаха няколко месеца. За изтеклия период от време, се натрупа нова информация, което наложи допълването му както със "суха материя", така и с интерактивни "хиперлинкове". С цел подобряване на практическото му използване, голяма част от фигурите бяха преработени и бяха добавени нови такива. Прегледайте материала...

Препоръки за диагностика и лечение на тромбозни състояния, възникнали след ваксинация срещу COVID-19

Вирусно/Ваксинно Индуцирана Протромбична Имунна Тромбоцитопения (ВИПИТ) - Препоръки от Клиника по хематология и хемостазеология и клиничен институт по лабораторна медицина, Медицински университет Виена Прегледайте материала...

Насоки за интензивнии грижи за справяне със свързана с ваксината тромбоцитопения и тромбоза (СВТТ)

Рядко срещан синдром след първа доза ваксина срещу COVID-19, най-често с ваксината на AstraZeneca, характеризира се с тромбоцитопения, повишен D-димер и прогресираща тромбоза с висока честота на тромбоза на мозъчния венозен синус Прегледайте материала...

Актуализирани препоръки за профилактика, диагностика и лечение на жлъчно-каменната болест от клас S3

Актуализирани препоръки на Немското дружество по гастроентерология и болести на храненето и обмяната (DGVS) и Немското дружество по обща и висцерална хирургия (DGAV) за профилактика, диагностика и лечение на жлъчно-каменната болест от клас S3 Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии) - Трето обновено, съкратено издание

Настоящото "Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)" е трета обновена, кратка версия на първото издание. Прегледайте материала...