Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония - Трето обновено, съкратено издание

Настоящото “Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония” е трета обновена, кратка версия на първото издание. Прегледайте материала...

Какво трябва да знаете за спринцовки и игли с малък мъртъв обем (LDV)

След разреждане флаконите с COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 съдържат шест дози ваксина по 0,3 ml. За да се изтеглят шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовка и/или игла с малък мъртъв обем. Прегледайте материала...

Препоръки за компресивно лечение при пациенти с варикозни язви на краката

Компресивното лечение представлява научно обоснована, широко разпространена, междудисциплинарна, междусекторно значима и добре утвърдена форма на лечение, която е приложима при пациенти с венозни заболявания, тромбозни състояния, лимфедем или липедем. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)

Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДХП) е незлокачествено увеличение на простатната жлеза (ПЖ) и едно от най-разпространените социално-значими заболявания сред възрастните мъже, свързано с тревожни оплаквания и влошаване качеството на жи- вот както през деня, така и по време на нощната почивка. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия

Ръководството за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия е предназначено за нуждите на общата медицинска практика. При неговото съставяне са използвани множество литературни източници, вкл. и подобни ръководства, изготвени от общопрактикуващи лекари и гастроентеролози във Великобритания, Канада, САЩ, Австралия и др. В ръководството е разгледана горната диспепсия, препоръчани са диагностични и лечебни действия, потвърдени от клиничната практика и от научни проучвания, с висока степен на доказателственост. Ръководството съдържа таблици и схеми под формата на алгоритми, които ще подпомагат общопрактикуващите лекари при работата им с болни от диспепсия. Прегледайте материала...