Метаболитни и коморбидни състояния в резултат на тютюнопушене

Mетаболитният синдром (МС) е широко приета концепция, прилагана при пациенти с централно затлъстяване с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Доказателствата показват, че тютюнопушенето, освен основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, също води до натрупване на висцерална мазнина и инсулинова резистентност, и увеличава риска от МС и диабет тип 2. Прегледайте материала...

Kerendia®(финеренон) - Нови хоризонти в лечението на ХБЗ при захарен диабет

Видео-презентацията с проф. Кундурджиев, експерт в лечението на т.нар. кардио-ренален синдром и на бъбречни усложнения има за цел да Ви представи нов продукт, иновация в терапията на ХБЗ при ЗДТ2. Прегледайте материала...

Болест на Помпе и ролята на общопрактикуващия лекар в мултидисциплинарния екип

Болестта на Помпе е рядко заболяване с ензимен дефицит, водещ до лизозомно натрупване на субстрат, което уврежда мускулите, но и други органи и системи. Проф. д-р Ивайло Търнев – ръководител на Национален експертен център за лечение на пациенти с болестта на Помпе в УМБАЛ „Александровска", говори за всичко, което трябва да знаем за това заболяване, за да бъде то установено навреме. Прегледайте материала...

Болест на Гоше и ролята на общопрактикуващия лекар в процеса на ранно диагностициране

Болеста на Гоше е рядко заболяване с ензимен дефицит, водещ до лизозомно натрупване на субстрат, което уврежда много органи и системи. Професор д-р Даниела Авджиева – ръководител на Национален експертен център за лечение на деца с болестта на Гоше към СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" говори за всичко, което трябва да знаем за това заболяване, за да бъде то установено навреме. Прегледайте материала...

Пропуснати възможности и пропуски в идентифицирането на пациенти с фамилна хиперхолестеролемия

Клиничен случай на тема "Пропуснати възможности и пропуски в идентифицирането на пациенти с фамилна хиперхолестеролемия". Прегледайте материала...

Първи национален уебинар "Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг"

Представяме ви записи от Първи национален уебинар "Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг". Прегледайте материала...

Витамин В12 - знаем ли всичко за неговата резорбция, прояви на дефицит и лечение на дефицита?

Витамин В12 е водоразтворим витамин, който не е наличен в храни от растителен произход и се приема от организма на човека чрез специфични механизми на резорбция. Прегледайте материала...