Може ли намаляването на вредата от тютюна да допълни лечението на хронични респираторни заболявания при пушачи?

Проф. Волфганг Поп представя "Може ли намаляването на вредата от тютюна да допълни лечението на хронични респираторни заболявания при пушачи?" по време на Десета научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния". Прегледайте материала...

Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ

Д-р Емил Толди-Шедел представя "Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ" по време на Десета научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния". Прегледайте материала...

Намаляване на вредата от тютюна и превенция на рака

Проф. д-р Давид Хаят представя "Намаляване на вредата от тютюна и превенция на рака", Трета научно-практическа конференция "Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст–приоритети на съвременното здравеопазване" Прегледайте материала...

Ранният рак на белия дроб

Проф. д-р Галина Кирова, дм - Началник на Килиника по Образна Диагностика към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, представя информация относно белодробния карцином от позицията на рентгенолога. Прегледайте материала...

Важната роля на общопрактикуващия лекар за превенцията и лечението на рака на белия дроб

Д-р Росица Кръстева - Началник Онкологичен център в МБАЛ "Уни Хоспитал", представя информация относно белодробния карцином от позицията на онколога. Прегледайте материала...

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания - Част 2

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Прегледайте материала...

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Прегледайте материала...

Лечението на остеопорозата – функция на прецизната диагноза

В рамките на Обучителния модул "Остеопороза за общопрактикуващи лекари" продължаваме с видеопрезентации, съдържащи последните насоки за превенция на това тежко и инвалидизиращо заболяване. Прегледайте материала...