Ранният рак на белия дроб

Проф. д-р Галина Кирова, дм - Началник на Килиника по Образна Диагностика към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, представя информация относно белодробния карцином от позицията на рентгенолога. Прегледайте материала...

Важната роля на общопрактикуващия лекар за превенцията и лечението на рака на белия дроб

Д-р Росица Кръстева - Началник Онкологичен център в МБАЛ "Уни Хоспитал", представя информация относно белодробния карцином от позицията на онколога. Прегледайте материала...

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания - Част 2

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Прегледайте материала...

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Прегледайте материала...

Лечението на остеопорозата – функция на прецизната диагноза

В рамките на Обучителния модул "Остеопороза за общопрактикуващи лекари" продължаваме с видеопрезентации, съдържащи последните насоки за превенция на това тежко и инвалидизиращо заболяване. Прегледайте материала...

Лечение и профилактика на артериална хипертония индуцирана от противотуморна терапия

Видео презентация на проф. Борислав Георгиев на тема "Лечение и профилактика на артериална хипертония индуцирана от противотуморна терапия". Прегледайте материала...