Влияние на аерозола на системата за нагряване на тютюн върху въздуха в затворени помещения

Изследването на качеството на въздуха на закрито има за цел да се направи количествена оценка на разликите не само в концентрациите на замърсители, но и ... Прегледайте материала...

Нови препоръки за поведение при дислипидемии, какво трябва да знаем?

Значително по-ниски прицелни нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) за пациентите с много висок, висок и умерен сърдечносъдов риск - това е основното послание в препоръките на ESC/EAS 2019 за поведение при дислипидемии. Прегледайте материала...

Диагностика и лечение на фамилна хиперхолестеролемия

Какво е фамилна хиперхолестеролемия и защо е важно да подобрим идентифицирането на пациентите? Проф. Борислав Георгиев ще Ви запознае, защо правилното и навременно диагностициране на заболяването ще предотврати сърдечно-съдови инциденти. Прегледайте материала...