Алгоритми за проследяване на сърдечно-съдовата система при сърдечно-съдови заболявания и химио или лъчетерапия

Видео презентация на Проф. Борислав Георгиев за алгоритмите за проследяване на сърдечно-съдовата система при сърдечно-съдови заболявания и химио или лъчетерапия Прегледайте материала...

Новости в диагностиката и лечението на аномалиите на билиарния тракт

На същността, клиничната картина, диагностиката, усложненията, лечението и подходите към тази рядко срещана патология е посветена презентацията на д-р П. Хаджийски. Прегледайте материала...

Въздействие от възприемането на научно обоснованите твърдения за намалено образуване на вредни вещества или намален риск от вреда за моделите на употреба на системата на нагряване на тютюн в Япония

Разбирането, че нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) може да са с по-малък риск от вредно въздействие в сравнение с продължителното пушене на цигари може да повлияе на приемането и употребата им от пълнолетните пушачи. Прегледайте материала...

Анемия при ХБЗ - фактор, който се лекува и намалява сърдечно-съдовия риск

По интересен и практически насочен начин проф. Делийска представя темата като съчетава теорията с практическото приложение ползвайки като примери клинични случаи. Прегледайте материала...

План за анализ на реални данни за нагреваемото тютюнево изделие: доказване на концепция

Употребата на нови тютюневи изделия, като нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) на Филип Морис Интернешънъл, предлагани с марката IQOS се увеличава по света. Затова е необходимо да се проучат ефектите от тези продукти за пушачите, които преминават на тях както на индивидуално ниво, така и на ниво население. Прегледайте материала...