Диабетна кетоацидоза: лечение, консенсус на ISPAD 2018

В синтезиран вид и по увлекателен начин са представени рисковите фактори, причините, клиничната картина и лечението на диабетната кетоацидоза като кратък прочит на консенсуса на Международното общество по детски и юношески диабет (ISPAD). Прегледайте материала...

Интегрален подход при лечение на остеопороза

Видеопрезентация от Проф. Д-р Пламен Кинов, ортопед-травматолог, експерт с дългогодишен опит в лечението на фрактурите вследствие на остеопороза. В нея той разкрива терапевтичния подход към това най-тежко усложнение на заболяването в съответствие с добрата клинична практика. Прегледайте материала...

Ефекти от пушенето на цигари, употребата на системата за нагряване на тютюн и спирането на пушене върху кашлицата

Установена е причинно-следствена връзка между пушенето и респираторни симптоми, като кашлица, и по-конкретно т.нар. "пушаческа кашлица". Пушаческата кашлица може да е индикатор за хроничен бронхит. Прегледайте материала...

Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн

Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн - Мария Босилковска Прегледайте материала...

DXA - Очаквания и реалност

Костната здравина зависи от няколко фактора – костната плътност, костната обмяна, костната минерализация и микроархитектурата на костта. Двойноенергийната Х–рентгенова абсорбциометрия – DXA, е златен стандарт в диагностиката на остеопорозата. Прегледайте материала...