Оценка на риска от фрактури - инструменти за ранно откриване на пациентите

Всяка година на 20 октомври в световен мащаб се провеждат кампании, посветени на повишаване осведомеността, превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата. Прегледайте материала...

Остеопороза за Общопрактикуващи Лекари

"Остеопорозата е прогресивно системно заболяване, което се характеризира с ниска костна плътност и нарушения в микроархитектурата на костта, които повишават костната крехкост и водят до счупвания" СЗО, Женева 1994 Прегледайте материала...

Нововъзникващи и повторно появяващи се инфекциозни заболявания

Обучителен курс на тема „Нововъзникващи и повторно появяващи се инфекциозни заболявания". Ръководител на курса - Проф. Винцензо Балдо, Университет в Падуа Прегледайте материала...