Транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия (TTr FaP)

Амилоидозите са широк спектър от заболявания на вторичната протеинова структура, при които нормално разтворим протеин образува неразтворими извънклетъчни фибрилни отлагания, което води до нарушена функция на органите. Всички видове амилоид съдържат един основен фибрилерен белтък, който оп- ределя вида на амилоида, както и по-малки компоненти. Над 20 различни фибрилерни белтъци са описани приамилоидозите при хора, всяка от които има различна клинична картина. Прегледайте материала...