Всичко по тема Кръв и кръвотворна система

Анемии. Желязодефицитна анемия

news-2

Цел на модула

Да поднесе актуална и консенсусна медицинска информация на семейните лекари по значението, епидемиологията, клиничната картина, диагностиката, диференциалната диагноза и лечение на ЖДА. Да изработи практически подход в отдиференцирането на тази най-често срещана анемия и изработи диагностично-терапевтичен алгоритъм за ежедневната практика. 

Разгледайте модула