Всичко по тема Обща медицина

Въведение в общата медицина и общата медицинска практика

Предлаганата книга може условно да се приеме за учебник. В нея е представено съдържанието на курса на дисциплината обща медицина, която се преподаваше на студентите в Медицински Университет – Пловдив през периода 1999-2005г. Тя има определено историческо значение, но авторите й извършиха някои промени и сега тя представлява едно актуално четиво. Книгата е предназначена за студенти по медицина, но вероятно ще представлява интерес за тези, които имат намерение да започнат да работят в системата за първична медицинска помощ, както и за лекари от други медицински специалности.

Още

Методично указание за реда и начина на съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти

Настоящото методично указание определя реда за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (НЛР) от медицинските специалисти към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), публикуван в ДВ на 13.04.2007 г., и Наредба No 2 за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност, публикувана в ДВ на 04.03.2008 г.

Още

Мястото на полибактериалните имуностимулатори в медицнската практика

Имуностимулаторите започнаха да предизвикват много голям интерес в медицинските среди през последните години и бяха проведени най-разнообразни експериментални и клинични проучвания върху тази нова категория биологични активни вещества.

Още

Качество на медицинската помощ

Медицинската помощ като специализирана човешка дейност има три основни измерения: вид, количество и качество, като тяхната съвкупност определя нейната способност да задоволява здравните потребности на хората, които я получават.

Още

Novo Nordisk Video Integration Test

Sed diam nibh, pulvinar sed libero sed, dignissim fermentum nisl. Mauris blandit risus sed risus egestas pharetra. Nulla in turpis ut ante consectetur pellentesque ac ut tortor. Vestibulum scelerisque risus at malesuada porta. Maecenas sit amet hendrerit lectus. Aliquam erat volutpat. Aliquam erat volutpat.

Още

Дългосрочни ефекти върху здравето след хоспитализация за COVID-19

Тъй като COVID-19 е сравнително ново заболяване, дългосрочните последици за здравето не са добре описани. 76% от пациентите съобщават за поне един симптом при проследяването като това е по-често сред жените и пациентите преживели по-тежка форма на заболяването.

Още

COVID-19 ваксини: CDC актуализира указанията, анафилаксия с Moderna Vax

CDC направи някои промени в препоръките за ваксината COVID- 19 в края на миналата седмица. По-специално, агенцията сега казва, че ако препоръчваният интервал за поставяне на дозите - 3 седмици за Pfizer-BioNTech ваксината и 4 седмици за Moderna - не може да бъде изпълнен...

Още

Какво трябва да знаете за спринцовки и игли с малък мъртъв обем (LDV)

След разреждане флаконите с COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 съдържат шест дози ваксина по 0,3 ml. За да се изтеглят шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовка и/или игла с малък мъртъв обем.

Още

Пиенето на зелен чай и кафе се свързва с по-нисък риск от смърт при диабет

Възрастни с диабет тип 2, които пият зелен чай и кафе може да имат намален риск от смърт по всякакви причини. Близо 5000 възрастни в Япония с диабет попълнили въпросник за диетата си и били проследени за около 5 години.

Още

USPSTF понижава възрастовата граница за скрининг за диабет в проект на препоръки

В своя проект за препоръки, Preventive Services Task Force на САЩ сега съветват скриниг за диабет тип 2 при хора с наднормено тегло или затлъстяване да се провежда във възрастовия интервал от 35 до 75 години.

Още

Как съжителството с деца се отразява на риска от COVID-19 и свързаните с него събития?

По време на втората вълна в Англия, SARS-CoV-2 инфекцията и свързаната с нея хоспитализация (но не в интензивно отделение или смърт) леко са се повишили сред по-младите възрастни, които съжителстват с деца. Изследователите в Англия анализират националните данни за COVID-19 в проучване, включващо > 9,3 милиона възрастни на възраст от 18 до 65 години и почти 2,7 милиона на възраст >65 години.

Още

Системата за нагряване на тютюн със статут на тютюнево изделие с модифициран риск от Агенцията по храни и лекарства на САЩ – FDA

IQOS системата за нагряване на тютюн с всички нейни елементи преминаха през процедурата за оценка и определяне на "Тютюневи изделия с модифициран риск" от Агенцията за храни и лекарства на САЩ (FDA). Това е историческо решение, потвърждаващо фундаменталните разлики между системата за нагряване на тютюн и конвенционалните цигари.

Още

По-краткият курс с антибиотици е по-добър при някои чести инфекции според ACP

Според Американския колеж на лекарите (ACP), това че някои често срещани бактериални инфекции се лекуват най-добре с по-кратки антибиотични курсове, ще намали заплахата от резистентни организми.

Още

Нежелани ефекти на тиазидните диуретици

В проучване, проведено в спешно отделение сред приемащи тиазидни диуретици пациенти е установен голям дял не само на хипонатриемия и хипокалиемия, но също и на синкопи и падания.

Още