Всичко по тема Оториноларингология

Опорни правила при диагностиката и лечението на риносинуитите

news-2

Цел на модула

Да се следват правилно съвременните тенденции за класификацията, етиологията, методите на изследване и комплексното лечение за риносинуита, доказани чрез множество научни разработки и обединени в международен и национален консенсус за диагностика и лечение на риносинуитите.

Разгледайте модула

Индикации за кохлеарнa имплантация

news-2

Цел на модула

Целта на модула е да се систематизират актуалните индикации за кохлеарна имплантация в България, като същевременно в относително кратък вид се представят същината и историческото развитие на кохлеарната импантация, а така също и се обърне внимание на основните етиологични фактори за развитие на вродената и продобита глухота. Нагледно са представени някой от образните и аудиологични изследвания, вкл. и някой от тестовете за говорна аудиометрия.
Разгледайте модула