Всичко по тема Респираторни

Качество на въздуха в затворени помещения при употреба на система за нагряване на тютюн и цигари

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгради и структури, най-вече във връзка със здравето и удобството на обитателите на тези сгради.

Още

Система за нагряване на тютюн (СНТ): Клинични проучвания

Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случаи годишно*

Още

Качество на въздуха в затворени помещения

Терминът "качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)" се отнася до качество на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите на тези сгради.

Още

Научни доказателства за намален риск - Сърдечносъдови заболявания

“Нашата цел е да бъдем лидери на мащабно усилие, в резултат на което продуктите с намален риск (ПНР) в крайна сметка да заменят цигарите, което ще е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите партньори”

Още

Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР) да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери

Още

Пневмония при COVID-19

Задачата на това изложение е да даде кратки препоръки за поведение при възрастни с пневмония при COVID-19, базирани на данни от достъпната медицинска литература.

Още

Опорни правила при диагностиката и лечението на риносинуитите

news-2

Цел на модула

Да се следват правилно съвременните тенденции за класификацията, етиологията, методите на изследване и комплексното лечение за риносинуита, доказани чрез множество научни разработки и обединени в международен и национален консенсус за диагностика и лечение на риносинуитите.

Разгледайте модула

Накратко за астмата

news-2

Цел на модула

Да представи накратко астмата, нейните характеристики, възможни грешки при диагностициране, ролята на ОПЛ в процеса на диагностициране и контрол на заболяването и др.

Разгледайте модула