Всичко по тема Респираторни

Качество на въздуха в затворени помещения при употреба на система за нагряване на тютюн и цигари

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгради и структури, най-вече във връзка със здравето и удобството на обитателите на тези сгради.

Още

Система за нагряване на тютюн (СНТ): Клинични проучвания

Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случаи годишно*

Още

Качество на въздуха в затворени помещения

Терминът "качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)" се отнася до качество на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите на тези сгради.

Още

Научни доказателства за намален риск - Сърдечносъдови заболявания

“Нашата цел е да бъдем лидери на мащабно усилие, в резултат на което продуктите с намален риск (ПНР) в крайна сметка да заменят цигарите, което ще е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите партньори”

Още

Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР) да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери

Още

Пневмония при COVID-19

Задачата на това изложение е да даде кратки препоръки за поведение при възрастни с пневмония при COVID-19, базирани на данни от достъпната медицинска литература.

Още

Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн

Краткосрочните благоприятни физиологични ефекти от спирането на тютюнопушенето се запазват 6 месеца след преминаване от цигари на системата за нагряване на тютюн - Мария Босилковска

Още

Ефекти от пушенето на цигари, употребата на системата за нагряване на тютюн и спирането на пушене върху кашлицата

Установена е причинно-следствена връзка между пушенето и респираторни симптоми, като кашлица, и по-конкретно т.нар. "пушаческа кашлица". Пушаческата кашлица може да е индикатор за хроничен бронхит.

Още

План за анализ на реални данни за нагреваемото тютюнево изделие: доказване на концепция

Употребата на нови тютюневи изделия, като нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) на Филип Морис Интернешънъл, предлагани с марката IQOS се увеличава по света. Затова е необходимо да се проучат ефектите от тези продукти за пушачите, които преминават на тях както на индивидуално ниво, така и на ниво население.

Още

Честота на белодробната емболия (БЕ) при пациенти, приемани в болница с екзацербации на ХОББ

Стандартизиран алгоритъм за скрининг установява БЕ при около 6% от хоспитализираните пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). В това най-обширно до момента проучване, общата честота от 6% БЕ е по-ниска в сравнение с данните от няколко предишни проучвания.

Още

Въздействие от възприемането на научно обоснованите твърдения за намалено образуване на вредни вещества или намален риск от вреда за моделите на употреба на системата на нагряване на тютюн в Япония

Разбирането, че нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) може да са с по-малък риск от вредно въздействие в сравнение с продължителното пушене на цигари може да повлияе на приемането и употребата им от пълнолетните пушачи.

Още

Фенотип-спечифична терапия на бронхиална астма в детска възраст: Къде е мястото на монтелукаст?

Бронхиалната астма е най-честото хронично, възпалително заболяване в детска възраст. Характеризира се с вариабилна обструкция на дихателните пътища и бронхиална хиперреактивност. Засяга между 10 и 15% от децата, като честотата и прогресивно нараства.

Още

Разлика между дим и аерозол от НТИ

Цигареният дим съдържа твърди частици и хиляди химически вещества, които се образуват при високите температури, достигнати в резултат на горенето

Още

Данни от независими проучвания

Представяне на резултати от изследвания на независими научни организации, потвърждаващи намалени емисии и/или намалено излагане на вредни и потенциално вредни вещества.

Още

Пълна химическа характеристика на аерозола, генериран от Системата нагряване на тютюн на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

При подхода на нецелеви скрининг изследванията потвърждават намалени средни концентрации на вредни вещества в аерозола на Системата нагряване на тютюн (СНТ) в сравнение с цигарен дим

Още

Може ли намаляването на вредата от тютюна да допълни лечението на хронични респираторни заболявания при пушачи?

Проф. Волфганг Поп представя "Може ли намаляването на вредата от тютюна да допълни лечението на хронични респираторни заболявания при пушачи?" по време на Десета научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния".

Още

Накратко за астмата

news-2

Цел на модула

Да представи накратко астмата, нейните характеристики, възможни грешки при диагностициране, ролята на ОПЛ в процеса на диагностициране и контрол на заболяването и др.

Разгледайте модула