Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

Завеждащ отделение по АГ към СБАЛАГ "Селена"

Заместник председател съм на БДАГ (Българското дружество по АГ)
Представител на България в EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology)

Има над 150 публикации в международни и български списания и множество участия с доклади в Международни форуми. Има над 250 цитирания от български и чужди автори.

Член е на наши и чужди научни дружество, сред които The International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE) и The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC). На последното е бил член на Борда на директорите и член на Експертната група по СПЗ (Expert Group on STI).

Понастоящем е член на Редакционния съвет на списанието The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care и научен секретар на сп. Folia Medica