Доц. Борислав Георгиев, дм
Доц. Борислав Георгиев, дм

Доц. Борислав Георгиев, дм

Главен асистент в Национална кардиологична болница, гр. София.

Специализира кардиология в Клиника по кардиология при проф. Х. Кун в гр. Билефелд, Германия.

Основните области на интереси в работата му са свързани с електрокардиология, лечение на хипертония, профилактика на сърдечносъдови заболявания, епидемиология, лекарствена терапия и др.

Членува в Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), в Европейско дружество по кардиология (European Society of Cardiology), в Международен съвет по електокардиология, както и в Академия на науките на Ню Йорк (New York Academy of Sciences).

Бил е член на борда на международната организация "Нeart Friends Around the World". Участвал е в няколко работни групи на Американска сърдечна асоциация. Биографията му е публикувана през 1998 г. в книгата "Five Hundred Leaders of Influence" на Американския биографичен институт, а през 1999 г. и в книгата "The First Five Hundred at the New Millennium" на Международния биографичен център в Кембридж.

Публикации

Главен редактор е на списание "Наука Кардиология" и председател на Фондация "Академия Кардиология".

Участва в редакционни съвети на някои български научни списания.

Участва ежегодно като лектор на български и международни научни форуми с кардиологична насоченост.

Има публикувани резюмета във водещи списания (J American College of Cardiol, J. Hypertension, Eur J Cardiovasc Prev& Rehab, Prevention and Control, Cardiovascular drugs and theraрy, Europeanheartjournal).

Автор е на мащабен брой публикации в научни списания, включително на английски език в международни списания (Eur J Cardiac Pacing and Electrophysiol, Rev Lat de Cardiol) и монографии (World Scientific Publ, Monduzzi Ed, Havitis Ltd.).

Награди

За свои научни разработки е удостоен с награда за млад учен на XX Международен конгрес по електрокардиология.

Носител е на награда Siemens-Elema AB, Young Investigators Award на Международния съвет по електрокардиология.