Проф. д-р Боряна Делийска, дмн
Проф. д-р Боряна Делийска, дмн

Проф. д-р Боряна Делийска, дмн

Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", гр. София

Зам.-директор по научната и учебна дейност
  • Член на Европейското дружество по нефрология и диализа
  • Член на Интернационалното дружество по нефрология
  • Член на ръководството на Българско дружество по нефрология
  • Член на редакционни колегии на сп. "Актуална нефрология" и на сп. "Нефрология и диализа"

Има 150 публикации в български и чужди списания, 79 участия в конгреси в България и чужбина. Лекции в Германия.