Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм
Проф. д-р Иван Дечев, дм

Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм

Началник на клиника по урология в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - гр. Пловдив

Ръководител катедра по урология и обща медицина - МФ, МУ - гр. Пловдив
Директор на Департамент по езиково и специализирано обучение (ДЕСО), МУ - гр. Пловдив