Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн

Изпълнителен директор на СБАЛНП "Св. Наум", гр. София

Председател на Българско дружество по неврология