Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дм, дмн
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дм, дмн

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дм, дмн

Директор на НЦЗПБ

Председател на Българската асоциация на микробиолозите