Проф. д-р Юлиан Райнов, дм
Проф. д-р Юлиан Райнов, дм

Проф. д-р Юлиан Райнов, дм

Преподавател в Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ - гр. София

Началник клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София (ВМА)

Ръководител и Председател на Катедрения съвет на катедра по "Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина"

Координатор и експерт по научни проекти към Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ)
Експерт при БЛС и НЗОК
Секретар на Етичната комисия на ВМА
Председател на Експертния борд по клинична хематология при БЛС

Членства:
 • Дългогодишен член на УС на БМСХ (председател и зам. председател)
 • Член на научен екип на научни проекти
 • Член на УС на Съюза на медицинските специалисти в България и член на Етичната комисия
 • Член на Научния съвет на НСБАЛХЗ ЕАД - гр. София
Членство в научни и професионални организации:
 • Член на Европейското дружество на медицинските специалисти (UEMS)
 • Член на Българското онкологично дружество (БОД)
 • Член на Българското медицинско дружество по военна медицина
 • Член на УС на Балканското дружество по хематология (BSH)
 • Член на Европейската хематологична асоциация (EHA)
 • Член на Европейската асоциация по клинична онкология (ESMO)
 • Член на Балканското дружество по онкология (B.U.ON)
 • Член на Балканския военен медицински комитет (BMMC)
 • Член на УС на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО)
 • Член на БЛС
Членство в редакционни колегии:
 • Член на редакционната колегия на научното списания "Archive of Oncology"
 • Член на редакционната колегия на научното списания "Хематология"
 • Член на редакционната колегия на научното списания "Военна медицина"
Координатор и член на работен екип на научни проекти:
 • CVP01/0119 - Д02-35/2009: "Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в хематологията" (2009-2013)
 • Национален регистър за лимфоми – "Bulid и LymphomaReg" - БМСХ (неактивен)
 • Цитегенетични изследвания при новооткрити и нелекувани пациенти с хронична лимфоцитна левкемия – спонсор БМСХ и Рош-България (завършило)
 • Регистър на първичната миелофиброза в България - спонсор БМСХ и Новартис (активно)
Клинични изпитвания:

Главен изследовател в над 20 фаза II, III и IV клинични изпитвания в областта на хематологията и онкологията.

Курсове и сертификати Добра клинична практика (GCP):
 • Diploma ECTA - May 2005
 • Certificate – April 2007
 • Certificate – Dec 2012
 • Certificate – Sept 2013