Често срещани кожни заболявания и ефективното им лечение

news-2

Цел на модула

Дерматологичните заболявания се често срещани в общата медицинска практика. Диагнозата на една част от тях се поставя в кабинета на ОПЛ, който назначава и лечението, а друга изисква по-детайлна диференциална диагноза, допълнителни изследвания и лечение, за което е необходима консултация с дерматолог.

Разгледайте модула