КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Публикуван 07.05.2019

Времетраене 1 минута

КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.


КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Публикуван 12.12.2018

Времетраене 1 минута

КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.


КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Публикуван 16.02.2018

Времетраене 1 минута

КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.


КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Публикуван 24.08.2017

Времетраене 1 минута

КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.