Нашите Лектори

Нашите Лектори

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ, преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, зам.-председател на Асоциацията на лекарите по Обща/Семейна медицина от Югоизточна Европа, ОПЛ
Д-р Александър Симидчиев
Пулмолог, Началник на отделение по функционална диагностика при МИ на МВР София, Медицински директор на Център за Дистанционно Обучение при Пловдивски МУ, член на УС на Българското Дружество по белодробни болести и Председател на Сдружение „Въздух за Здраве“
Проф. д-р Савелина Поповска, дмн
Зам.-ректор по европейска интеграция и международно състудничество /Медицински Университет – Плевен, ръководител на Катедра Патологоанатомия”
Акад. проф. д-р Добрин Свинаров, дмн
Началник на клинична лаборатория и клинична фармакология при УМБАЛ „Александровска ЕАД, ръководител на Катедра по клинична лаборатория, МФ, МУ-София, председател на Българско дружество по клинична лаборатория, председател на Общото събрание на БАНИ.
Проф. д-р Георги Момеков, дф
Преподавател в Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ, гр. София, председател на Българското научно дружество по фармация, член на научните дружества по фармакология и токсикология
Теми на уебинара

Теми на уебинара

  • Да подредим хаоса
  • По пътя на вируса
  • Зоната на здрача
  • Лабораторна диагностика
  • Лечение или Руска рулетка
  • Въпроси и отговори
Доц. д-р Любомир Киров, дм

Да подредим хаоса...

Кратък преглед на общодостъпната информация за COVID-19: как да оценяваме информацията, сравнителен анализ, основни понятия- смъртност, леталитет, R0 и др., клинична картина. Защо българите се оказват по-защитени-хипотези. Какво ни очаква, какво да предприемем? Прогнози?

Д-р Александър Симидчиев

Какво се случва по пътя на вируса?

Кратък преглед на патогенеза, защо най-често белият дроб, по-различен ли е от останалите вируси, цитокинова буря, групов (стаден) имунитет-ефективен или не, ваксини… За и Против.

Проф. д-р Савелина Поповска

Невидимото за клинициста, но видимо за патолога. Зоната на здрача- смърт ОТ или С COVID-19?

Кратък преглед на типа увреждания, сравнителен анализ на последствията с други причинители (вируси), ролята на коморбидността и още. За и Против.

Акад. проф. д-р Добрин Свинаров, дмн

Лабораторна диагностика

Кога какви тестове? Възможности и ограничения.

Проф. д-р Георги Момеков, дф

Лечение или "Руска рулетка"

Кратък преглед на подходите при търсене на възможно лечение- правилно срещу неправилно, За и Против различни предлагани медикаменти и още...

Въпроси & отговори, обсъждане

Всеки участник може да зададе въпрос или направи коментар чрез пост, което е осигурено от системата за уебинар. Постовете с въпроси се изпращат и по време на презентирането, като ще бъде отговорено във времето за обсъждане.

Презентиращите отговарят на поставените въпроси "на живо".

Програма

Програма на уебинара

  • 1

09 ЮНИ

09.06.2020, Вторник, 18:00ч.
Модератор на уебинара ще бъде Доц. д-р Любомир Киров, дм - Председател на НСОПЛБ. Програмата ще продължи 2ч. и 30мин, като последните 50 мин. ще бъдат посветени на въпроси и отговори.
Л. Киров
Да подредим хаоса…
18:00 - 18:10
Кратък преглед на общодостъпната информация за COVID-19. Как да оценяваме информацията, сравнителен анализ, основни понятия - смъртност, леталитет, R0 и др. Клинична картина.
Ал. Симидчиев
Какво се случва по пътя на вируса?
18:10 - 18:30
Кратък преглед на патогенеза. Защо най-често белият дроб? По-различен ли е от останалите вируси? Цитокинова буря. Групов (стаден) имунитет - ефективен или не? Ваксини - За и Против
С. Поповска
Невидимото за клинициста, но видимо за патолога. Зоната на здрача - смърт ОТ или С COVID-19?
18:30 - 18:50
Кратък преглед на типа увреждания. Сравнителен анализ на последствията с други причинители (вируси). Ролята на коморбидността и още - За и Против.
Д. Свинаров
Лабораторна диагностика
18:50 - 19:10
Кога какви тестове? Възможности и ограничения.
Г. Момеков
Лечение или „Руска рулетка“
19:10 - 19:30
Кратък преглед на подходите при търсене на възможно лечение - правилно срещу неправилно. За и Против различни предлагани медикаменти и още...
Л. Киров
Да подредим хаоса...
19:30 - 19:40
Защо българите се оказват по-защитени - хипотези. Какво ни очаква, какво да предприемем? Прогнози?
Въпроси & отговори, обсъждане
19:40 - 20:30
Всеки участник може да зададе въпрос или направи коментар чрез пост, което е осигурено от системата за уебинар. Постовете с въпроси се изпращат и по време на презентирането, като ще бъде отговорено във времето за обсъждане.