15-минутен тест

Съставен е от 15 въпроса от различни направления в медицината с един или повече верни отговора. Тестът ще бъде променян периодично. Тематичните тестове съдържат до 30 въпроса в определена област на медицината.

Клинични модули

Целта е придобиване на определени знания и информация чрез клинични модули, които съдържат входящ тест, теоретична част, изходящ тест, както и въпроси, които осигуряват обратна връзка с потребителя за оценка на предлагания модул...

Практически казуси

Целта е придобиване на определени знания и информация чрез случай базиран метод- клинични случаи. Може да включват предварителен и последващ тест или друга форма за проверка на усвоените знания, както и въпроси за обратна връзка.

Дискусионни казуси

Кратко представяне на случай от клиничната практика, като се поставя въпросът за избор на диагностичен подход и/или подходящо лечение. Участниците в свободен текст споделят личното си мнение и обсъждат с останалите участници темата.

Последно добавени

Бърз тест
Тест 15'
Клинични модули
Практични казуси
Дискусионни казуси
Статии
Накратко
КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Един въпрос с един или повече верни отговори. Обикновено проблемът е представен чрез снимков материал. Тестът ще бъде променян периодично. След попълване на отговорите за всеки въпрос ще видите верния, вашия отговор и как са отговорили всички участници.

Към теста
15-МИНУТЕН ТЕСТ #3

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.

Към теста
PFAPA Синдром

PFAPA синдромът е описан за първи път от G. S. Marshall през 1987 г. Познат и като Синдром на Marshall. Обикновено, първата му изява е при деца под 5...

Към модула
Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

ФМИ неотдавна стартира клинично проучване, за да докаже, че преминаването от цигари на СНТ подобрява клиничния отговор при терапия на периодонтит и об...

Към статията

Най-посещавани

Главен редактор и Консултативен съвет на ЕАПМО

Със съдействието на GSK

Обучителната платформа е разработена със съдействието на ГлаксоСмитКлайн България.

GSK logo - EAPMO sponsor