15-минутен тест

Съставен е от 15 въпроса от различни направления в медицината с един или повече верни отговора. Тестът ще бъде променян периодично. Тематичните тестове съдържат до 30 въпроса в определена област на медицината.

Клинични модули

Целта е придобиване на определени знания и информация чрез клинични модули, които съдържат входящ тест, теоретична част, изходящ тест, както и въпроси, които осигуряват обратна връзка с потребителя за оценка на предлагания модул...

Практически казуси

Целта е придобиване на определени знания и информация чрез случай базиран метод- клинични случаи. Може да включват предварителен и последващ тест или друга форма за проверка на усвоените знания, както и въпроси за обратна връзка.

Дискусионни казуси

Кратко представяне на случай от клиничната практика, като се поставя въпросът за избор на диагностичен подход и/или подходящо лечение. Участниците в свободен текст споделят личното си мнение и обсъждат с останалите участници темата.

Последно добавени

Бърз тест
Тест 15'
Ново
Видео
Клинични модули
Практични казуси
Дискусионни казуси
Статии
Ръководства
Накратко
КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Един въпрос с един или повече верни отговори. Обикновено проблемът е представен чрез снимков материал. Тестът ще бъде променян периодично. След попълване на отговорите за всеки въпрос ще видите верния, вашия отговор и как са отговорили всички участници.

Към теста
15-МИНУТЕН ТЕСТ #3

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.

Към теста
Пневмония, възникваща в рамките на COVID-19: обзор на характерните компютърно-томографски находки и диференциални диагнози

Като стандартни методи за доказване на КОВИД-19 се използват микробиологичните изследвания с полимеразна верижна реакция в реално време (RTPCR) или съ...

Към статията

Най-посещавани модули

Най-посещавани материали

Главен редактор и Консултативен съвет на ЕАПМО

Със съдействието на GSK

Обучителната платформа е разработена със съдействието на ГлаксоСмитКлайн България.

GSK logo - EAPMO sponsor