Всичко по тема Хирургични

По-кратък курс с антибиотици за остеомиелит при диабетно стъпало

В пилотно рандомизирано контролирано проучване, резултатите са сходни по отношение на това дали пациентите са били 3 или 6 седмици на антибиотична терапия. Настоящите насоки препоръчват 4 до 6 седмици антибиотична терапия за остеомиелит при диабетно стъпало (ОмДС).

Още

Препоръки за компресивно лечение при пациенти с варикозни язви на краката

Компресивното лечение представлява научно обоснована, широко разпространена, междудисциплинарна, междусекторно значима и добре утвърдена форма на лечение, която е приложима при пациенти с венозни заболявания, тромбозни състояния, лимфедем или липедем.

Още

Актуализирани препоръки за профилактика, диагностика и лечение на жлъчно-каменната болест от клас S3

Актуализирани препоръки на Немското дружество по гастроентерология и болести на храненето и обмяната (DGVS) и Немското дружество по обща и висцерална хирургия (DGAV) за профилактика, диагностика и лечение на жлъчно-каменната болест от клас S3

Още