Всичко по тема Инфекциозни

Устойчивост на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аерозоли и върху повърхности

За да сравнят SARS-CoV-1, който причини огнища от заболяването в много страни през 2002 и 2003 г. със SARS-CoV-2, който причинява COVID-19 (сегашната пандемия), изследователи са направили оценка на устойчивостта на двата вируса в аерозоли и върху различни повърхности и са изчислили скоростта на загиване на вирусите.

Още

ACE2 е рецепторът, който е необходим за навлизането на SARS-CoV-2 в клетките

Ангиотензин-конвертиращият ензим 2 (ACE2) е рецепторът, необходим за навлизането на COVID-19 в клетката, който се свързва с епидемиологичния риск за тежко протичане на болестта, наблюдавано при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и хипертония в Китай.

Още

При тежка COVID-19 не се наблоюдава полза от Lopinavir–Ritonavir

Лечението с lopinavir–ritonavir не допринася допълнителна полза от стандартните грижи при тежко болни пациенти с карона вирус заболяване (COVID-19). Резултатите от отворено, рандомизирано проучване бяха публикувани в New England Journal of Medicine.

Още

SARS-CoV-2 инфекцията при деца

Към 10 март 2020 г. новият за 2019 г. коронавирус (SARS-CoV-2) е отговорен за повече от 110 000 инфекции и 4000 смъртни случая по целия свят, но данните относно епидемиологичните характеристики и клиничните особености при заразените деца са ограничени

Още

Значимият брой нерегистрирани случаи на зараза улеснявя бързото разпространение на COVID-19

Оценката на разпространението и заразността на недокументираните нови коронавирусни (SARS-CoV2) инфекции е от решаващо значение за разбирането на общото разпространение и пандемичния потенциал на това заболяване.

Още

COVID-19: Загуба на обоняние и вкус, Психичното здраве на здравните работници и Пренасочване на ресурси

Американската академия по отоларингология - Хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology — Head & Neck Surgery) предложи да се добави аносмия и дисгеузия в списъка критерии заскрининг за потенциална COVID-19 инфекция.

Още

Проучване на три инфекциозни клъстера пациенти с COVID-19 в Сингапур

Проучването на трите групи показва, че средния инкубационен период е 4 дни, малък на брой хора са отговорни предаването на инфекцията, а международните пътувания улесняват разпространението на вируса.

Още

Лопинавир-ритонавир не бе ефективен при COVID-19

В отворено, рандомизирано проучване в Ухан, Китай 14-дневната терапия с лопинавир-ритонавир не е показала разлика в клиничното подобряване или намаляване нивото на вирусната РНК в сравнение със стандартното лечение.

Още

Безопасно ли е приложението на макролидни антибиотици през първия триместър?

По време на бременност често се използват антибиотици и различаването на техните ефекти от тези на инфекцията върху плода е трудно. За да изяснят ефектите на макролидните антибиотици, прилагани в гестационните седмици между 4 и 13 (когато се случва органогенезата), изследователите са проучили обширна база данни от UK, която включва 100 000 бременности в периода между 1990 и 2016 година.

Още