Всичко по тема Инфекциозни

Устойчивост на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аерозоли и върху повърхности

За да сравнят SARS-CoV-1, който причини огнища от заболяването в много страни през 2002 и 2003 г. със SARS-CoV-2, който причинява COVID-19 (сегашната пандемия), изследователи са направили оценка на устойчивостта на двата вируса в аерозоли и върху различни повърхности и са изчислили скоростта на загиване на вирусите.

Още

ACE2 е рецепторът, който е необходим за навлизането на SARS-CoV-2 в клетките

Ангиотензин-конвертиращият ензим 2 (ACE2) е рецепторът, необходим за навлизането на COVID-19 в клетката, който се свързва с епидемиологичния риск за тежко протичане на болестта, наблюдавано при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и хипертония в Китай.

Още

При тежка COVID-19 не се наблоюдава полза от Lopinavir–Ritonavir

Лечението с lopinavir–ritonavir не допринася допълнителна полза от стандартните грижи при тежко болни пациенти с карона вирус заболяване (COVID-19). Резултатите от отворено, рандомизирано проучване бяха публикувани в New England Journal of Medicine.

Още

SARS-CoV-2 инфекцията при деца

Към 10 март 2020 г. новият за 2019 г. коронавирус (SARS-CoV-2) е отговорен за повече от 110 000 инфекции и 4000 смъртни случая по целия свят, но данните относно епидемиологичните характеристики и клиничните особености при заразените деца са ограничени

Още

Значимият брой нерегистрирани случаи на зараза улеснявя бързото разпространение на COVID-19

Оценката на разпространението и заразността на недокументираните нови коронавирусни (SARS-CoV2) инфекции е от решаващо значение за разбирането на общото разпространение и пандемичния потенциал на това заболяване.

Още

COVID-19: Загуба на обоняние и вкус, Психичното здраве на здравните работници и Пренасочване на ресурси

Американската академия по отоларингология - Хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology — Head & Neck Surgery) предложи да се добави аносмия и дисгеузия в списъка критерии заскрининг за потенциална COVID-19 инфекция.

Още

Проучване на три инфекциозни клъстера пациенти с COVID-19 в Сингапур

Проучването на трите групи показва, че средния инкубационен период е 4 дни, малък на брой хора са отговорни предаването на инфекцията, а международните пътувания улесняват разпространението на вируса.

Още

Лопинавир-ритонавир не бе ефективен при COVID-19

В отворено, рандомизирано проучване в Ухан, Китай 14-дневната терапия с лопинавир-ритонавир не е показала разлика в клиничното подобряване или намаляване нивото на вирусната РНК в сравнение със стандартното лечение.

Още

Безопасно ли е приложението на макролидни антибиотици през първия триместър?

По време на бременност често се използват антибиотици и различаването на техните ефекти от тези на инфекцията върху плода е трудно. За да изяснят ефектите на макролидните антибиотици, прилагани в гестационните седмици между 4 и 13 (когато се случва органогенезата), изследователите са проучили обширна база данни от UK, която включва 100 000 бременности в периода между 1990 и 2016 година.

Още

Антителата срещу SARS-CoV-2 могат бързо да намаляват

Антителата към вируса, причиняващ COVID-19, могат да бъдат с кратък живот, особено след леко заболяване, и могат да регресират до неустановими нива, с неизвестен ефект върху податливостта към повторно заразяване.

Още

Лечение на пациенти с COVID-19

Три големи организации — СЗО, Infectious Diseases Society of America (IDSA) и NIH — едновременно, но независимо една от друга, публикуваха актуализирани насоки за лечението на пациенти с SARS-CoV-2-инфекция (COVID-19), отразявайки бързо нарастващите знания и нововъзникващи доказателства от завършените изследвания.

Още

Противовирусни медикаменти срещу COVID-19: резултати от проучването Solidarity

През март 2020, СЗО започва проучването Solidarity, за да оцени ефектите на четири противовирусни лекарства, използвани преди това за други състояния, върху хоспитализирани пациенти с COVID-19: remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir и beta interferon.

Още

Симптоми на COVID-19 и предаване на SARS-CoV-2 при деца

Ролята на децата при предаването на SARS-CoV-2 и обхватът на педиатричните заболявания са изследвани от началото на пандемията. Проучванията показаха, че малките деца разпространяват вируса в по-малка степен от по-големите деца и въпреки че симптомите при деца са като тези при възрастните, болестта е протича по-леко.

Още

Кой трябва да получава стероиди за COVID-19?

Кортикостероидите понижават смъртността при пациенти с тежко заболяване, но допринасят за смъртността при тези, които не се нуждаят от кислород. Компилация от рандомизираните изпитвания допуска още, че пациентите, които не се нуждаят от кислород, имат показват по-лоши резултати, когато...

Още

COVID-19 и профилактика на тромбоемболизма: по-резултатна ли е по-мощната антикоагулация?

Тромбозата се среща често при хоспитализирани с COVID-19 пациенти. Насоките препоръчват медикаментозна профилактика при пациенти, хоспитализирани с COVID-19, но практиките на дозиране варират.

Още

Силният протективен имунитет може да продължи 7 месеца след COVID-19

Инфектирането по време на първата вълна на COVID-19 осигури 91% защита от повторно заразяване по време на втората вълна в Австрия. Обсъжда се степента и продължителността на защитния имунитет сред оздравелите след COVID-19.

Още

Реинфекции, Ново име за "Продължителен COVID-19", IL-6 инхибитор, Ню Йорк и Калифорнийски варианти

Петима обитатели на хоспис в Кентъки, които са били с положителен тест за SARS-CoV-2 по време на епидемичен взрив през юли 2020, повече от 3 месеца по-късно отново дали положителна проба по време на втори епидемичен взрив. "Продължителен COVID-19" - при който симптомите на COVID-19 при пациентите продължават с месеци. Резултати за инхибиторите на IL-6. Вариант на SARS-CoV-2, открит за пръв път в Ню Йорк през ноември, представлява приблизително 25% от вирусите на SARS-CoV-2.

Още

Терапевтичните дози на антикоагулантите не са допринесли полза на пациентите с COVID-19 с повишени нива на D-димер

В сравнение с други респираторни инфекции, COVID-19 е свързан с по-висока честота на тромбоемболични събития освен това се приема, че тези усложнения са по-вероятни при пациенти с повишена концентрация на D-димер.

Още

Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 - второ издание

От издаването на "интерактивния справочник за диагностика и лечение на COVID- 19", изминаха няколко месеца. За изтеклия период от време, се натрупа нова информация, което наложи допълването му както със "суха материя", така и с интерактивни "хиперлинкове". С цел подобряване на практическото му използване, голяма част от фигурите бяха преработени и бяха добавени нови такива.

Още

Наръчник за стационарно лечение на пациенти с COVID-19

Колеги, настоящият наръчник се използва за стационарното лечение на пациенти с COVID-19 в Болница Пирн-Айзенвурцен Щайер, Австрия и се публикува с разрешение на авторите. Предоставен е на български език от д-р Илиян Илиев, член на редакционния борд на ЕАПМО. Целта на наръчника е да се ползва от лекари от различни специалности, които работят в COVID отделенията. Предлагаме го на вашето внимание като споделен опит на колеги в Австрия.

Още

Разпространение и трайност на антителата срещу SARS-CoV-2 сред неваксинирани възрастни в САЩ според анамнезата за COVID-19

Нива на анти-RBD на spike-протеина ≥250 U/mL, ≥500 U/mL, ≥1000 U/mL са установени до 20 месеца след положителен резултат от тест за COVID-19, което надхвърля съобщаваната преди продължителност от до 6 месеца.

Още

Наръчник за лечение в специализираните отделения за COVID-19 и Клинична скала за оценка на недееспособността

Настоящото ръководство за поведение е предвидено за употреба в междудисциплинарни отделения за лечение на пациенти с COVID-19, в които се приемат пациенти от всички специалности

Още

Маймунска шарка - кратък обзор

По данни на Световната здравна организация (СЗО) до този момент (21.08.2022) в световен мащаб са регистрирани общо 36 412 случая на маймунска шарка, като от заболяването са починали 12 души.

Още