За ЕАПМО

Какво е ЕАПМО
и как може да Ви е от полза?

ЕАПМО е онлайн система за продължаващо медицинско обучение, насочена към лекари от различни специалности в медицината. Достъп до Академията имат дипломирани лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи и студенти по медицина.

Обучителните модули, както и всички публикувани материали са релевантни на актуална, консенсусна, публикувана в наши и чужди източници медицинска информация и включват данни от медицински проучвания, иновации в диагностиката и лечението, последни консенсуси и ръководства за поведение (guidelines) случаи от практиката, видео-уроци, видео-дискусии, както и информация от последните дни и седмици, уебинари и др.

Тестове към обучителните модули се попълват само от дипломирани лекари. При 75% верни отговори се присъждат кредити, които към момента са условни и се издава сертификат, който се съхранява в личното досие на участника, който единствен има достъп до него.

В дискусионните казуси е препоръчително да участват само дипломирани лекари и студенти по медицина, освен ако изрично не е указано друго.

Всички участници могат да четат публикуваните материали. Осигурена е възможност да получавате уведомително писмо с новопубликуваните теми ако потвърдите опцията.

За да бъдем максимално полезни и съответни на вашите интереси, оценката ви е от изключително значение за нас, поради което ви молим да попълвате въпросите за обратна връзка, както и да ни пишете на nsoplb@gmail.com.