Всичко по тема Педиатрия

Диетолечение при острии хронични диарии в детска възраст

Диарията е основен или съпътстващ симптом при редица заболявания на гастроинтестиналния тракт и е честа причина за посещение при лекаря в детска възраст. Лечението й е комплексен процес и понякога може да бъде предизвикателство за лекуващия лекар. Целта на настоящия обзор е да се оцени ролята на диетата по време на лечението на остри и хронични диарии в педиатричната популация.

Още

Фармакология на детската възраст

Детският организъм има особености, които обуславят различия във фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата в сравнение с тези при възрастни хора. Тези особености определят избора на пътя на въвеждане и дозировката на лекарствата при деца и поставят специфични проблеми на лекарствената терапия в детската възраст.

Още

Ротавирусен гастроентерит в детска възраст - една ваксинопредотвратима инфекция Част I

news-2

Цел на модула

Да представи актуалния проблем за ротавирус - асоциираната диария особено в детската възраст, където тя може да има сериозни усложнения. Описаните в модула епидемиолоични данни, клинична картина и начини за диагностика трябва да бъдзт познавани и използвани в ежедневната практика, поради високата честота на тази инфекция.

Разгледайте модула

Ротавирусен гастроентерит в детска възраст – една ваксинопредотвратима инфекция Част II

news-2

Цел на модула

Да представи актуалния проблем за начините на профилактиката на ротавирус – асоциираната диария в детската възраст, провеждани по света, а вече възможни и достъпни и в Република България.

Разгледайте модула

PFAPA Синдром

news-2

Цел на модула

Представя етиопатогенеза, клинична картина, диференциална диагноза, лечение и прогноза на пациентите с PFAPA синдром.
Разгледайте модула