Всичко по тема Хематология и Онкология

Ефикасността и безопасността на добавянето на витамин С към суплементацията с желязо при възрастни пациенти с желязодефицитна анемия. Рандомизирано клинично изпитване

Остава неясно, дали рутинното приложение на витамин С заедно с перорални железни препарати е от съществено значение за пациенти с желязодефицитна анемия (ЖДА).

Още

Доклад от 62-та годишна среща на американското дружество по хематология - хематология на малигнитета

Лекторите на неотдавнашната среща на Американското общество по хематология (ASH; 5-8 декември 2020 г.; изцяло виртуална) докладваха последните проучвания в хематологията. Д-р Майкъл Е. Уилямс, представя ключовите открития при злокачествените хематологични заболявания.

Още

Препоръки за диагностика и лечение на тромбозни състояния, възникнали след ваксинация срещу COVID-19

Вирусно/Ваксинно Индуцирана Протромбична Имунна Тромбоцитопения (ВИПИТ) - Препоръки от Клиника по хематология и хемостазеология и клиничен институт по лабораторна медицина, Медицински университет Виена

Още

Анемии. Желязодефицитна анемия

news-2

Цел на модула

Да поднесе актуална и консенсусна медицинска информация на семейните лекари по значението, епидемиологията, клиничната картина, диагностиката, диференциалната диагноза и лечение на ЖДА. Да изработи практически подход в отдиференцирането на тази най-често срещана анемия и изработи диагностично-терапевтичен алгоритъм за ежедневната практика. 

Разгледайте модула