Всичко по тема Нефрология и Урология

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)

Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДХП) е незлокачествено увеличение на простатната жлеза (ПЖ) и едно от най-разпространените социално-значими заболявания сред възрастните мъже, свързано с тревожни оплаквания и влошаване качеството на жи- вот както през деня, така и по време на нощната почивка.

Още

Камъни в бъбреците и първичен хиперпаратиреоидизъм

Хиперкалциемията и хиперпаратиреоидизмът често се пренебрегва при голям брой пациенти с нефролитиаза. По принцип, пациентите с калциеви конкременти в бъбреците би трябвало да се изследват за хиперкалциемия и първичен хиперпаратиреоидизъм - лечима причина за образуване на конкременти.

Още

Ново лекарство подобрява бъбречните резултати при пациенти с диабет и хронично бъбречно заболяване

Finerenone намалява риска от прогресия на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при пациенти с диабет тип 2 и ХБЗ. Около 5700 възрастни с диабет и ХБЗ, приемащи максимална доза инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим или ангиотензин-рецепторен блокер са рандомизирани към ежедневен перорален прием на финеренон или плацебо.

Още

Камъни в уретера: спонтанно преминаване или урологична интервенция?

Пациенти с остри прояви на уретеролитиаза могат да бъдат лекувани или чрез опит за спонтанно преминаване на конкремента или чрез ранна урологична интервенция. В групата със спонтанно отделяне е имало неуспех в лечението (необходимост от урологична интервенция) при

Още

ЯМР при мъже с повишени нива на PSA

Образното изследване намалява дела на биопсиите без това да компрометира откриването на клинично значим рак на простатата, посочва скринингово проучване.

Още

Несъответстващо срещу съответстващо лечение е с повишен риск за повторни амбулаторни прегледи и хоспитализации

Лечението на уроинфекции с антибиотици, спрямо които причинителят е резистентен води до значително увеличение на повторните амбулаторни визити и хоспитализации в рамките на 30 дни.

Още