15-МИНУТЕН ТЕСТ #2

Публикуван 23.03.2019

Времетраене 15 минути

15-МИНУТЕН ТЕСТ #2

Автор

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ, Преподавател по Обща Медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.


15-МИНУТЕН ТЕСТ #1

Публикуван 15.08.2017

Времетраене 15 минути

15-МИНУТЕН ТЕСТ #1

Автор

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ, Преподавател по Обща Медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Цел на теста

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.
Съдържанието на теста ще се променя на всеки три месеца.
Резултат "Успешно преминал теста" се отбелязва при 12 верни отговора.

Източници

  1. Сборник въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология, Б. Пехливанов, 2003
  2. Ръководство за поведение на общопрактикуваия лекар при артериална хипертония, Л. Киров, Н. Гочева, 2014, ISBN 978-954-92577-9-3
  3. Ръководство за поведение на ОПЛ при доброкачествена хиперплазия на простата, Д. Младенов, Л. Киров, 2010, ISBN 978-954-92577-1-7
  4. The Complete GPVTS Stage 2 Preparation guide, Saba Khan, Neel Sharma, 2012, ISBN 978-0-470-65490-3