При молнупиравир точното време е всичко

Молнупиравир не е ефективен за пациенти с COVID-19, изискващи болнична помощ според резултатите от фаза 2 на изпитването.