Лечение на пациенти с COVID-19

Три големи организации — СЗО, Infectious Diseases Society of America (IDSA) и NIH — едновременно, но независимо една от друга, публикуваха актуализирани насоки за лечението на пациенти с SARS-CoV-2-инфекция (COVID-19), отразявайки бързо нарастващите знания и нововъзникващи доказателства от завършените изследвания.