Алгоритъм за поведение при съмнение за остро кървене от варици на хранопровода

Вариците на хранопровода (лат. varices oesophagi) представляват разширени субмукозни венозни съдове, които в различна степен пролабират в лумена на хранопровода.