Алопуринолът е безопасен за пациенти с подагра и ХБЗ

Голямо кохортно проучване предполага, че започването на лечение с медикамента има благоприятен ефект върху смъртността.