Анемия при ХБЗ - фактор, който се лекува и намалява сърдечно-съдовия риск

По интересен и практически насочен начин проф. Делийска представя темата като съчетава теорията с практическото приложение ползвайки като примери клинични случаи.