Антихипертензивни и риск от нежелани събития

Мета-анализ не открива връзка между лекарствата за контрол на артериалното налягане и паданията, но са установени други нежелани събития.