АСЕ инхибитор или АРБ за първоначално лечение на хипертония?

В обсерваторно проучване, нововключените на ангиотензин-рецепторни блокери имали сходни сърдечно-съдови резултати и по-малко странични ефекти.