Азитромицин за пациенти с COVID-19 в извънболничната помощ: няма полза

Данните от три рандомизирани изпитвания сочат, че азитромицин не подобрява симптомите и не предотвратява хоспитализацията.