Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове

Настоящият обзор има за основна цел да запознае по-широк кръг от читатели с полезните качества на шипковите плодове, да насърчи и популяризира възможността за използването на един добре проучен в някои аспекти, но слабо експлоатиран хранителен ресурс в областта на функционалните напитки и адитиви.