Болест на Гоше и ролята на общопрактикуващия лекар в процеса на ранно диагностициране

Болеста на Гоше е рядко заболяване с ензимен дефицит, водещ до лизозомно натрупване на субстрат, което уврежда много органи и системи. Професор д-р Даниела Авджиева – ръководител на Национален експертен център за лечение на деца с болестта на Гоше към СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" говори за всичко, което трябва да знаем за това заболяване, за да бъде то установено навреме.