COVID-19: Осъвременени препоръки за почистване и дезинфекция. Питейно заведение като огнище на инфекция

В понеделник CDC актуализира насоките за почистване и дезинфекция. Сред препоръките са...