Дългосрочни ефекти върху здравето след хоспитализация за COVID-19

Тъй като COVID-19 е сравнително ново заболяване, дългосрочните последици за здравето не са добре описани. 76% от пациентите съобщават за поне един симптом при проследяването като това е по-често сред жените и пациентите преживели по-тежка форма на заболяването.