Дали инхалаторните стероиди повлияват детския обезитет?

Използването на инхалаторни кортикостероиди (ICS) при деца по-малки от 6 е свързано с по-висок индекс на телесна маса (ИТМ).