Деца, хоспитализирани с COVID-19: Клинични характеристики и резултати

Много от тях са имали подлежащи медицински състояния, някои имали коинфекция с други вируси, а при близо една трета се е наложило лечение в интензивно отделение.